HALZET

ul.Naukowa 28a

02-463 Warszawa

sklep@halzet.pl

tel/fax +48 22 632 95 68

Uwagi o bezpiecznym użytkowaniu:


- nigdy nie zostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru
- przed dokonaniem jakichkolwiek czynności związanych z naprawą urządzenia, należy je odłączyć od zasilania elektrycznego
- nie należy kierować kaset z lampami bezpośrednio w kierunku składowania materiałów łatwopalnych i wybuchowych
- nie zbliżać kaset z lampami do powierzchni suszonej na odległość mniejszą niż 50 cm
- utrzymywać w czystości lampy (nie dotykać palcami) i odbyśnik (lampy czyścić spirytusem)

- zabezpieczyć urządzenie przed bezpośrednim działaniem farb lakierniczych, wody, nadmiernych ilości kurzu powstałego w czasie szlifowania itp.
- w trakcie pracy urządzenia zachować ostrożność ze względu na możliwość poparzenia się lub przejściowego oślepienia (nie wpatrywać się w lampy)

- po wyłączenie promiennika także należy zachować ostrożność ze względu na możliwość poparzenia się (przez kilka minut będzie on utrzymywał wysoką temperaturę)

- lampy pozbawione są szkodliwego promieniowania UV