HALZET

ul.Naukowa 28a

02-463 Warszawa

sklep@halzet.pl

tel/fax +48 22 632 95 68

Czym jest promieniowanie podczerwone?

W skład widma elektromagnetycznego wchodzą fale od maksymalnie krótkich do długich. W połowie pasma widma elektromagnetycznego można wyróżnić obszar, który można określić jako pasmo światła widzialnego (który widzimy gołym okiem). Z jednej strony pasma znajdują się promienie gamma, X oraz ultrafioletowe, a z drugiej znajduje się promieniowanie bezpieczne - fale podczerwone i radiowe.


Promienie podczerwone są absolutnie naturalne - są one dokładnie tym samym, co ciepło. Wszystkie przedmioty o temperaturze powyżej zera absolutnego emitują podczerwień (ciepło). Im wyższa temperatura, tym krótsze fale promieniowania i odwrotnie. Widmo podczerwieni znajduje się pomiędzy 0,76um a 1mm. Jest ono całkiem obszerne i dlatego w praktyce zostało podzielone na 3 podzakresy zwane falami podczerwonymi krótkimi, średnimi i długimi.
Każdy przedmiot emitujący ciepło (podczerwień) wysyła fale w szerokim zakresie widmowym, które należą nie tylko do widzialnego gołym okiem krótkiego, średniego i długiego pasma. Fale, w przedziale których występuje maksymalne natężenie, są wyznacznikiem tego, czy nasze źródło ciepła jest w zakresie krótkich, średnich czy długich fal.


Promienniki podczerwieni firmy HALZET emitują fale, które osiągają swoją maksymalną wartość przy długości fali=1,2um - a więc krótkich falach podczerwonych. Wyznacznikiem maksymalnej wartości jest temperatura źródła ciepła. Mają one katody bezpośrednio żarzone (żarniki), które w ciągu 1 sek. osiągają temp. 2100 C. 


Różnica pomiędzy długimi, średnimi i krótkimi falami podczerwonymi wykorzystywanymi w procesach ogrzewania

Krótkofalowe promienniki podczerwieni emitują ciepło skuteczniej niż inne (długo- i średniofalowe). Promieniowanie podczerwone przenika przez materiał i natychmiast dociera do podłoża, nie nagrzewając powietrza wokół lampy i suszonego przedmiotu. W chwili dotarcia promieniowania do podłoża następuje wydzielenie ciepła - co powoduje suszenie/utwardzanie materiału lakierniczegom lub tworzywa sztucznego od wewnątrz do zewnątrz. Suszona/utwardzona zostaje zarówno powierzchnia, jak i cała struktura materiału. Po krótkim ok
resie schłodzenia można rozpocząć dalszą obróbkę.


Krótkie fale podczerwone dają natychmiastowy efekt.

W kilka sekund promienniki osiągają żądaną moc. Nie ma konieczności wcześniejszego rozgrzewania urządzenia. Dlatego też możliwym jest kontrolowanie takiego promieniowania, celem osiągnięcia optymalnej mocy. Fale średnie i długie nie dają takiego efektu, gdyż fale średnie "dostają się" do wewnątrz suszonego materiału, a długie fale ogrzewają tylko jego powierzchnię. Suszenie odbywa się od zewnątrz do wewnątrz. Krótkie fale podczerwone działają od spodu w górę. Ciepło przenika w głąb materiału. Fale średnie docierają zaledwie do środkowej warstwy materiału. Ciepło promienników wysyłających fale długie lub w komorze do suszenia zatrzymuje się na powierzchni.