HALZET

ul.Naukowa 28a

02-463 Warszawa

sklep@halzet.pl

tel/fax +48 22 632 95 68

Zastosowania:
- w suszeniu tunelowym i w warsztatach mechanicznych
- w dmuchaniu pojemników typu PET
- w kształtowaniu termicznym tworzyw sztucznych w produkcji      półprzewodników  
- w procesach epitaksjalnych, CVD, RTP, w utlenianiu
- w podgrzewaniu i utrzymywaniu temperatury artykułów 
  żywnościowych  
- w suszeniu papieru
- w suszeniu lakieru i farby drukarskiej (sitodruk)
- we wstępnym suszeniu drewna przed lakierowaniem w sterylizacji     cieplnej
- do podsuszania farb wodnych i plastizolowych
- do zmiękczania tworzyw sztucznych
- do saun
- do ogrzewania hal, kościołów stadionów